Kontakt
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych
Strona głowna  /  Aktualności
 
               
 
        Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na nową stronę internetową przedszkola: https://przedszkolenr1swiatnikigorne.edupage.org/

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-26 21:53:45

Kochani  Rodzice!!!

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych dyżur wakacyjny będzie pełnić jak było to zaplanowane w miesiącu lipcu – od 1 do 31 lipca 2020 roku, sierpień – nieczynne.

Z powodu Pandemii COVID-19 nie będzie możliwości rotacji dzieci między przedszkolami. Każde przedszkole przyjmuje „swoje dzieci” i pełni dyżur w wyznaczonym terminie.

Przedszkole dla dzieci w czasie dyżuru wakacyjnego będzie otwarte tak jak w chwili obecnej  tzn. od godziny 7.00 do 16.00. Skrócony czas jest wynikiem dezynfekcji oraz ozonowania pomieszczeń przedszkola.

Rodzice dzieci, którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola w czasie wakacji, a nie chodzą w czerwcu do przedszkola proszeni są o wypełnienie wniosku, deklaracji i oświadczenia /załączniki do Procedury Bezpieczeństwa/  i odesłanie na maila przedszkolnego do 19 czerwca 2020 roku. Dzieci uczęszczające obecnie do przedszkola będą zapisywane na listę po rozmowach z Państwem.

Potwierdzenie informacji o przyjęciu dziecka na DYŻUR WAKACYJNY otrzymają Państwo drogą telefoniczną lub mailową.

W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANEPIDU.
Od 4 czerwca uległa zmianie ilość dzieci przebywających na jednej sali, jest to 16, a nie jak do tej pory 12 dzieci.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji drogą mailową i telefoniczną.

                                                                                               Z poważaniem Monika Ciernia

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-09 09:53:20

Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Wszyscy śmieją się od rana,
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla Was dzień.

Jasne złote słonko mocno świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Każda buzia roześmiana,
I jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia radości, sukcesów i zdrowia Wam składają
                                                                                             Wasze Panie!

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 07:59:04

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-25 16:53:03

Szanowni Rodzice,

 

Od dnia 25 maja 2020 roku nasze przedszkole zostaje otwarte dla przedszkolaków.

Od tego dnia pracujemy w godzinach 7.00 - 16.00, zarówno w Świątnikach Górnych jak i w Rzeszotarach. Skrócony czas pracy placówki dla dzieci związany jest  z koniecznością ozonowania placówek po zakończonej pracy z dziećmi, jak i Państwa deklaracjami w sprawie odbioru dzieci.

Przedszkole normalnie zapewnia posiłki dla dzieci i oczywiście na bieżąco wodę do picia.

Proszę jednak pamiętać, że pracujemy w reżimie sanitarnymi - prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych zawartych w Procedurze Bezpieczeństwa.

Dzieci powinny do przedszkola przynieść pantofle i ewentualnie ubranie na przebranie – podpisane, spakowane w siatkę przeźroczystą. Nie wolno przynosić zabawek, pluszaków.

Dzieci w Państwa obecności przy wejściu będą miały mierzona temperaturę – termometrem bezdotykowym.

Chętnych rodziców do zapisania jeszcze dzieci prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny i złożenie wniosków drogą mailową.

                                                                                                  
                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                   Monika Ciernia

                                                                                                                             

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-24 09:33:08

Drodzy Rodzice,

 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych z filią w Rzeszotarach nie zostanie otwarte w dniu 18 maja w związku z małą liczbą chętnych dzieci: Świątniki Górne – 5, Rzeszotary – 2.
Podjętą decyzję również motywujemy faktem, iż nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej z Sanepidu.
Rodzice, którzy są jeszcze zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola /nieważne od kiedy/, a nie wysłali do tej pory wniosku, bardzo prosimy o niezwłoczne odesłanie dokumentów, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej. Wiąże się to z koniecznością organizacji pracy przedszkola. Proszę również pamiętać o fakcie, że zgodnie z wytycznymi dzieci będą przebywały w jednej grupie /grupa mieszana/ i nie zawsze będą pod opieką swojego wychowawcy.
Kto z Państwa w dalszym ciągu nie odebrał rzeczy z przedszkola bardzo proszę o ich niezwłoczny odbiór: Świątniki Górne – poniedziałek 7.00 – 14.00.
W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do dyspozycji drogą mailową i telefoniczną.
Przedszkole zostanie otwarte 25 maja 2020 roku.

                                                      Z poważaniem Monika Ciernia

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-15 12:21:15

   

 

Szanowni Rodzice!!!

 

Przedszkole jak już wiecie zostanie prawdopodobnie otwarte 18 maja 2020 roku.Proszę zapoznać się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz Procedurą Bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Świątnikach Górnych, która znajduje się na naszej stronie internetowej.
Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, gdyż wiązać się to może z poczuciem dyskomfortu psychicznego dziecka.

Procedury bezpieczeństwa określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100 % wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola, będzie zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenia i deklarację, które zostały udostępnione na stronie internetowej jako załączniki do Procedury Bezpieczeństwa.

 Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki przedszkolnej w okresie pandemii COVID-19 proszone są o wypełnienie WNIOSKU zgłoszenia woli przyjęcia i odesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2020 roku na adres e-mail:przedszkole@swiatniki-gorne.pl, dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 12-270-40-64.

Przesłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi i kryteriami zawartymi we wniosku oraz możliwościami organizacyjnymi.
Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani drogą e-mailową o wynikach weryfikacji.

                                                                                         
                                                                                              Z poważaniem Monika Ciernia

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu  Samorządowym nr 1 w Świątnikach Górnych w okresie pandemii COVID-19:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/swiatniki/procedury-zapewnienia-bezpieczenstwa.odt

Wniosek zgłoszenia woli o uczęszczanie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Świątnikach Górnych w czasie epidemii COVID-19:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/swiatniki/wniosek-zgloszenia-woli-o-uczeszczanie-dziecka.odt

 

 

 

 

  

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-12 10:32:11

Drodzy Rodzice

Zachęcamy Państwa do przeczytania dzieciom bajki terapeutycznej (link poniżej), która przybliży przedszkolakom nowe zasady panujące w przedszkolu.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/swiatniki/pan-krokodyl-i-powrot-do-przedszkola-3.pdf

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 14:30:55

Drodzy Rodzice,

W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków od 06.05 br. informuję, że w tym terminie nie jest to możliwe.

Nasza placówka prawdopodobnie zostanie otwarta od 18.05 br. jeżeli przygotowane przeze mnie procedury pozytywnie zaopiniuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Bardzo tęsknimy za naszymi dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placówki, jednak w tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci i personelu. Obecne przepisy nakładają na placówkę obowiązki wręcz niemożliwe do spełnienia.

Jeżeli po pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie  zdecydujemy się na otwarcie placówki będzie ona działała w szczególnym reżimie sanitarnym.
Przedszkole będzie otwarte w godz. od 7.00 – 17.00.
W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2, (od metrażu sali odlicza się meble i sprzęty). W związku z tym na chwilę obecną uruchamiam:
Przedszkole Świątniki Górne  - dwie grupy przedszkolne, każda do 12 dzieci, Przedszkole Rzeszotary – jedna grupa 12 dzieci.
Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej. W miarę wolnych miejsce przedszkole będzie przyjmować pozostałe dzieci z zachowaniem kryterów: jeden z rodziców niepiełnosprawny i samotne matki.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

 • Na terenie placówki dzieci nie muszą nosić maseczek.
 • Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 • Rodzice nie będą mogli wejść na teren placówki. Bardzo przepraszamy, ale jest to konieczny środek ostrożności.
 • Rodzic powiadamia domofonem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
 • Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 • Przed wejściem pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców. Pracownik jest  odpowiedzialny za zmierzenie temperatury dziecku. zdezynfekowanie rąk dziecka, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, umycie z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem, nie dezynfekują płynem.
 • Dziecko przed wejściem do placówki ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

Kontynuowana będzie nadal praca zdalna w dotychczasowej formie.

W przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie. Będziemy również prosić o deklaracje w sprawie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Dla osób na zasiłku opiekuńczym jest możliwość podpisania oświadczenia o braku możliwości przyjęcia dziecka do placówki.
Cała placówka będzie dezynfekowana kilka razy dziennie, plac zabaw również.
Wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek, kocyków, pieluszek tetrowych, książek itp.

Sale będą pozbawione zabawek, które nie można zdezynfekować.
Sala pozbawiona będzie dywanów.
Możliwe będzie leżakowanie, bez kocyków i poduszek.
W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe.
Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.
Szczegółowa Procedura Bezpieczeństwa będzie dostępna na stronie internetowej placówki.

                                                                                                          Z poważaniem
                                                                                                         Monika Ciernia

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-08 13:31:17

W imieniu Gminy Świątniki Górne informuję, iż w związku z  komunikatem MEN oraz wytycznymi MRPiPS, dotyczącymi możliwości otwarcia od dnia 6  maja 2020 r. przedszkoli – PLANOWANE OTWARCIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH  NASTĄPI NIE WCZEŚNIEJ NIŻ OD DNIA 18 MAJA 2020 R.
 

W chwili obecnej opracowywane są procedury bezpieczeństwa oraz trwa oczekiwanie na dostawę niezbędnego sprzętu (ozonatorów) i środków ochrony osobistej. Warunkiem otwarcia jest uzyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do przedszkoli przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci, które muszą wrócić do przedszkola, były w nim bezpieczne, choć nie możemy dać 100% gwarancji, że zwiększony reżim sanitarny uchroni nas wszystkich od możliwości zachorowania… nad czym ubolewamy.   

Apelujemy do rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki w domu – POZOSTAWCIE SWOJE POCIECHY W DOMOWYM ZACISZU.

Z uwagi na konieczność ograniczenia możliwości transmisji wirusa, nie będzie możliwości zgłoszenia do przedszkoli dzieci z innych placówek przedszkolnych.   
 

Otwarcie oddziałów przedszkolnych w szkołach planowane jest w drugim etapie otwierania placówek szkolnych, prawdopodobnie od dnia 25 maja br. i jest uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju oraz dalszych wytycznych.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 09:30:58

Szanowni Rodzice!!!


W związku z ogłoszeniem MEN o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja chciałabym Państwa poinformować, że szczegółowe informacje dotyczące daty otwarcia, a także wytycznych odnośnie dzieci, które będą przyjęte w pierwszej kolejności do przedszkola zostaną Państwu przekazane w poniedziałek po spotkaniu z organem prowadzącym.

Rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, a nie mają jak zapewnić opieki dla dzieci i chcieliby skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole bardzo proszę o informację zwrotną. Informacja ta będzie pomocna  przy organizacji pracy przedszkola w nowej rzeczywistości.

Proszę o odpowiedź w mailach lub telefonicznie 12-270-40-64 do poniedziałku 4 maja 2020, do godziny 14.00.


Bardzo proszę o wyrozumiałość.
 

                                                                                    Z poważaniem
                                                                                    Monika Ciernia

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-30 15:04:55

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej żłobki, przedszkola i szkoły zostaną zamknięte do 24 maja. Szef MEN zwrócił uwagę, iż obecne warunki nie pozwalają na odwieszenie działalności wspomnianych placówek.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 14:51:33

Szanowni Państwo

         Uprzejmie informujemy, iż strona w ostatnim czasie miała pewne trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Wielu z Państwa nie mogło się zalogować na swoje konta, a odnośnik do zmiany hasła nie funkcjonował. Poniżej przesyłamy link, który umożliwia zmianę hasła, co pozwoli na korzystanie z konta użytkownika.
Link do zmiany hasła:
https://edu.crl.org.pl/wp-login.php?action=lostpasswordfbclid=IwAR3ioyyLBJY03sgQrTnHsYFpcEoR-trV8ovAJrC1JFyZePrnwpvlCBGEGBQ

W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej publikowane są materiały dla rodziców do wykorzystania podczas nauki z dziećmi. Materiały można pobrać tutaj:
http://https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-20 15:32:09

Drodzy Rodzice,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642) zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 26 kwietnia 2020r.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493) dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym informuję, że ustalone w Przedszkolu Samorządowym nr 1 sposoby i tryb realizacji zadań przedszkola, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nadal obowiązujące.

Od przyszłego tygodnia wprowadzam stałe godziny 8.00 – 12.00 i dni (poniedziałek, środa, piątek) otwarcia placówki dla rodziców, możecie Państwo w tych dniach odebrać rzeczy dzieci, zabrać dodatkowe materiały dla dzieci po wcześniejszym ustaleniem tego faktu z nauczycielem: oddział w Świątnikach Górnych: 20.04, 22.04, 24.04, a oddział w Rzeszotarach: 27.04, 29.04.  Inne terminy i godziny oczywiście są możliwe po ustaleniu telefonicznym.

Informuję również, że jestem do Państwa dyspozycji pod telefonami przedszkolnymi.

Na najbliższe dni życzę pokory, cierpliwości, zdrowia i uśmiechu mimo wszystko. Pamiętajcie Rodzic nie zawsze musi być uśmiechnięty,  ale nie może okazywać strachu czy lęku. Dzieci potrzebują Waszego uśmiechu i wsparcia.

                                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                                             Monika Ciernia     

                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                     

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-17 11:16:36

Szanowni Państwo

 

W związku z panującą w naszym kraju pandemią, a co za tym idzie, rosnącym zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczną również w środowisku dzieci i młodzieży, uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość  skorzystania ze

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie (dyżury psychologa, pedagoga, logopedy) codziennie (z wyłączeniem dni świątecznych) w godz.  8.00 - 14.00
 tel. 12 276 38 40, e-mail: poradniaskawina@interia.pl.

 

Możliwy jest również kontakt ze specjalistą w godzinach: 8.00 - 19.00 za pomocą telefonu lub komunikatora Skype, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem telefonu 12 276 38 40 lub Internetu: poradniaskawina@interia.pl , http://poradnia.skawina.com.pl.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-02 14:28:32

Sytuacja w której się wszyscy nagle znaleźliśmy nie jest zapewne łatwa ani dla Was, ani dla Waszych dzieci. Nagle praktycznie z dnia na dzień, musieliśmy zmienić sposób naszego codziennego funkcjonowania. Niektórzy z nas nie pracują w tym czasie, spędzając całe dni z dziećmi w domu. Inni pracują zdalnie, co też zapewne do najłatwiejszych przedsięwzięć nie należy, szczególnie mając pod opieką maluchy w wieku przedszkolnym. Jeszcze inni muszą wychodzić do pracy, a niestety opuszczanie domu w momencie ogólnego społecznego niepokoju nie jest ani łatwe, ani przyjemne.

Wszystkim nam jest trudno i każdy na swój sposób próbuje sobie radzić z zaistniałą sytuacją. Również nasze dzieci, czy tego chcemy czy nie, stały się częścią tego nowego, przejściowego świata i także one potrzebują czasu i naszej cierpliwości, aby odnaleźć się w tych szczególnych okolicznościach. Chciałam przedstawić Państwu kilka wskazówek, które mam nadzieję pomogą nieco lepiej sobie radzić w tym okresie.

1. NIEKTÓRE EMOCJE SĄ TRUDNE, ALE POTRZEBNE

Zapewne wielu z nas odczuwa strach i niepokój – może on być związany nie tylko z samym zagrożeniem chorobą, ale również z niepewnością o naszą sytuacje materialną i o to jak będzie wyglądał świat po epidemii. Pamiętajmy, strach to reakcja, która nas mobilizuje i od początku istnienia ludzkości pomagała nam przetrwać i bronić się przed zagrożeniami. Jeśli się boimy, to wszystko z nami w porządku. Pozwólmy sobie na odczuwanie strachu i pozwólmy na odczuwanie strachu naszym dzieciom. Starajmy się jednak nie epatować negatywnymi emocjami. O naszych trudnych przeżyciach rozmawiajmy raczej z partnerem czy przyjaciółką, a nie z maluchami. Powiedzmy dziecku, że nie ma nic złego w tym, że się boi i że zawsze kiedy będzie potrzebowało wsparcia jesteśmy dla niego dostępni. Także emocje takie jak tęsknota np. za dziadkami albo złość, że nie można pójść na plac zabaw są reakcjami adekwatnymi i nie wmawiajmy dziecku, że są niepotrzebne albo nieprawdziwe.

2. ODDZIELMY SPRAWY NA KTÓRE MAMY WPŁYW OD TYCH NA KTÓRE WPŁYWU NIE MAMY

Wraz z rozwojem cywilizacji człowiek ma coraz większe poczucie kontroli nad tym co nas otacza i nad swoim życiem. Wydaje nam się często, że możemy zarządzać czasem, wydatkami, a nawet zachowaniami czy uczuciami innych osób. Jednak sytuacja epidemii uświadamia nam, że nadal pozostaje ogromna sfera spraw, na które wpływu po prostu nie mamy i dzieją się niezależnie od nas. Dlatego dbajmy o to wszystko na co mamy wpływ – przestrzegajmy zasad higieny, nie wychodźmy z domy, nie spotykajmy się ze znajomymi; ale pamiętajmy też o tym, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i pogodzenie się z tym da nam więcej spokoju, niż walka za wszelką cenę.

3. CZASAMI WYSTARCZY INACZEJ NAZWAC RZECZY, ABY POCZUĆ SIĘ LEPIEJ

Bardzo dobrą metodą na poprawę swojego samopoczucia jest spojrzenie na okoliczności z zupełnie innej perspektywy. Zapewne część z nas już zauważyła pozytywne aspekty tej trudnej sytuacji. Może mamy więcej czasu dla naszych dzieci, może wykonaliśmy kilka zaległych telefonów do naszych bliskich. Może odkrywamy w sobie nowe talenty albo czytamy książki, które rozszerzają nasze horyzonty.
Warto też spojrzeć na język jakim się posługujemy i np. zamiast „Utknęliśmy w domu!”, możemy pomyśleć „Jesteśmy razem w domu, dzięki czemu czujemy się bezpiecznie i możemy wspólnie spędzać czas.” Albo zamiast mówić lub myśleć „Na pewno zachorujemy! Wszyscy zachorują!” możemy powiedzieć „Nie wychodzimy bez potrzeby z domu, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, myjemy ręce, więc znacznie zmniejszamy ryzyko zachorowania.” Pamiętajmy, że to co i w jaki sposób mówimy oddziałuje również na nasze dzieci, one widzą świat i sytuację niejako naszymi oczami.

4. ADEKWATNA INFORMACJA – TAK, ROZSIEWANIE PANIKI – NIE

Pewnie wielu z nas spędza sporo czasu na śledzeniu najnowszych wiadomości, monitorowaniu liczby zakażonych, czytaniu o objawach wirusa. Nie ma w tym nic złego – jesteśmy w nowej sytuacji i chcemy ją dobrze poznać, dowiedzieć się jak najwięcej. Uważajmy jednak, aby przeglądanie programów albo portali informacyjnych, nie był naszym głównym zajęciem w ciągu dnia. Pamiętajmy też, że również nasze dzieci mają prawo do informacji – oczywiście dostosowanej do ich wieku i wrażliwości emocjonalnej. Nie okłamujmy dzieci, nie ukrywajmy przed nimi faktów. Jeśli same okazują zainteresowanie tematem koronawirusa, to odpowiadajmy cierpliwie na ich pytania. Posłużmy się też gotowymi pomocami – możemy puścić dzieciakom odcinek serialu „Było sobie życie” o wirusach, aby lepiej zrozumiały specyfikę ich działania w naszym organizmie. Ciekawą pomocą jest także bezpłatna książeczka Wydawnictwa Olejsiuk.
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazka-elektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci/

5. DZIECI CZERPIĄ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Z RELACJI

Na koniec w zasadzie najważniejsza sprawa. Pewnie trochę się martwimy jak czas spędzony w domu wpłynie na rozwój naszych dzieci. Czy brak zorganizowanych zabaw i zajęć edukacyjnych nie sprawi, że zostaną gdzieś w tyle, że czegoś im zabraknie? Musimy jednak pamiętać o tym, że najbardziej naturalnym i najlepszym miejscem rozwoju dla maluchów jest rodzina i dom. Wiele badań wskazuje, że dzieci rozwijają się najlepiej podczas zabawy i zwykłych codziennych zajęć wykonywanych z rodzicami. Wspólne przygotowywanie potraw to przecież świetne ćwiczenie małych rączek. Liczenie kubeczków , które trzeba przygotować do śniadania to nic innego jak matematyka w najczystszej postaci. Wspólne czytanie to edukacja polonistyczna. Obserwowanie dyskutujących rodziców albo kłótnia z rodzeństwem to cudowna przestrzeń na rozwój kompetencji społecznych. Oczywiście korzystajmy z inspiracji przesyłanych przez nasze Panie Przedszkolanki, ale pamiętajmy, że my jako rodzice jesteśmy w pełni kompetentnymi przewodnikami naszych dzieci. Pozwólmy im też na nudę. Nuda wbrew pozorom jest bardzo pożądanym stanem u dzieci – pozwala im ona wziąć sprawy w swoje ręce, rozwija kreatywność, wspiera poszukiwanie twórczych rozwiązań.

Pamiętajmy, jeśli dzieci będą mieć przy sobie nas, rodziców – to nawet w tym trudnym czasie będą czuć się bezpieczne, a po kilku tygodniach wrócą wesołe i pełne nowych pomysłów do przedszkola.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-30 18:40:29

     Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę, wychowanie dzieci nie jest proste, ale mamy 10 wskazówek, które Ci pomogą. Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" kontynuując swoją misję wspierania edukacji najmłodszych, a także wsparcia rodziców w procesie wychowania swoich pociech, przygotowało kolejny materiał wideo z poradami. Film "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa" to materiał, który podejmuje 10 bardzo ważnych kwestii dotyczących wychowania dzieci.  W roli przewodnika psycholog mgr Beata Liwowska.


Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-19 16:59:26

Szanowni Państwo

 

Przed nami trudny czas przystosowania się do nowej rzeczywistości.
Zwracam się z prośbą o konieczności stosowania się do wytycznych
i
  zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Władz.

Pragnę poinformować o możliwym wsparciu.
Każdego dnia nasi nauczyciele
będą do Państwa wysyłać informacje
z propozycjami zabaw z dziećmi,
kartami pracy, dodatkowymi informacjami edukacyjnymi. 
Proszę pamiętać,
że jesteśmy do Państwa dyspozycji
pod telefonem 12 270 40 64 i drogą
mailową.

 

   Życzymy Państwu i naszym dzieciom dużo zdrowia!

 

                                                                     Z poważaniem
                                                                    Monika Ciernia

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 10:48:46

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-13 14:22:37

UWAGA!!!

Mając na uwadze zdrowie dzieci i profilaktykę
od dnia 12 marca 2020 roku
dzieci będą odbierane od rodziców bezpośrednio od drzwi przedszkolnych.
Panie pomoce będą odbierać, przebierać i zaprowadzać na salę. Odbieramy dzieci w ten sam sposób czekając na dzieci (Rzeszotary przedsionek, Świątniki Górne  - tylko wejście od strony placu zabaw, w razie niepogody rodzice wchodzą tylko do schodów).
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

 

Szanowni Rodzice

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 podjęto dotychczas następujące działania profilaktyczne:

 • prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nt. higieny i podstawowych zasad profilaktyki dotyczącej zachorowań;
 • wielokrotne i dokładne mycie rąk przez dzieci mydłem;
 • przeprowadzono szczegółowe porządki z uwzględnieniem mycia zabawek – wyparzanie, pranie sprzętów i mebli z wykorzystaniem środków dezynfekujących (środki dezynfekujące typu Baktosan na bazie alkoholu – stąd odczuwalny zapach w placówkach);
 • powierzchnie płaskie i miejsca gdzie dzieci mają częsty kontakt są dezynfekowane dwa razy dziennie lub częściej w razie konieczności;
 • w razie potrzeby i kontrolnie dzieci mają sprawdzaną temperaturę ciała i w razie podwyższenia bądź innych niepokojących objawów chorobowych są kierowane pod opieką pań pomocy do sal izolatek, a rodzice informowani o konieczności odbioru dziecka z placówki w trybie pilnym.
   

  Informujemy:
  1. Dzieci, które są chore, przeziębione nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciele mają obowiązek wezwać rodziców do odbioru takiego dziecka.
  2. Informujemy również, że Rodzic dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  3. W miesiącu marcu i kwietniu wszystkie wycieczki, wyjazdy, zajęcia otwarte i zebrania z rodzicami zostają odwołane.
  4. Każdy rodzic, nauczyciel jest zobowiązany do zgłoszenia do Sanepidu przypadków powrotu członków swojej rodziny z krajów, w których potwierdzono koronowirusa. Zalecane jest ograniczenie podróży do pozostałych krajów w których wirus został stwierdzony.
  5. Prosimy rodziców o podanie do czwartku - 12 marca 2020 r. do 17.00 na adres e-mail przedszkola: przedszkole@swiatniki-gorne.pl informacji o osobach (dzieciach jak i pozostałych członków rodziny), które w okresie od 27 stycznia do dnia 10 marca 2020 r. przebywały poza granicami kraju, a szczególnie w miejscach, w których stwierdzono obecność koronowirusa.
  6. Pamiętajmy najlepsza broń przed wirusem to izolacja – unikajmy dużych zgromadzeń, koncertów i innych imprez tego typu.
  7. Wszystkie dodatkowe informacje na temat koronawirusa znajdą Państwo na tablicach informacyjnych w przedszkolu zarówno w Świątnikach jak i w Rzeszotarach.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-03 16:53:47

Nasze przedszkole podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska", którego celem jest podnoszenie jakości nauki uczniów i przedszkolaków, dzięki darczyńcom przekazującym na jego konto 1 % swojego podatku.
Zachęcamy Państwa do przekazania 1 % podatku dochodowego właśnie na naszą placówkę. W zeznaniu PIT za 2019 rok należy podać:

KRS: 0000052078 (Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”)
Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe nr 1 Świątniki Górne

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy!

 

Oto przykład, w jaki sposób powinien być wypełniony formularz PIT-37, aby zadeklarowana przez Państwa kwota trafiła na konto naszego przedszkola.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-20 16:43:39

Zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat za czesne i wyżywienie dokonywanych od dnia 01.01.2020 r.

 

Centrum Administracyjne Oświaty w Świątnikach Górnych informuje, że od dnia 01.01.2020 r. nie funkcjonuje rachunek dochodów własnych Przedszkola. W związku z czym prosimy, aby wpłaty za czesne i wyżywienie dokonywane od dnia 01.01.2020 r. (również zaległe płatności dotyczące roku 2019) były wyłącznie na podany numer rachunku bankowego:

 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Świątnikach Górnych

ul. Bielowicza 20, 32-040 Świątniki Górne

44 1240 4748 1111 0000 4883 1730

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-01-03 14:54:40

DOBRE RADY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKA
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-07-20 12:57:00