Kontakt
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 O naszym przedszkolu...
 
     Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych powstało 1 września 1964 roku. W 2001 roku Przedszkole zmieniło swoją siedzibę, z ul. Królowej Jadwigi  (obecnie budynek Komisariatu Policji)  na budynek Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych przy  ul. Bielowicza 20 (wejście od  ul. Ekologicznej).
Posiada 6 oddziałów, w tym dwa zamiejscowe:
     - gr. I "Misie" - oddział 2,5 - 3 - latków
     - gr. II "Jeżyki" - oddział 3 - 4 - latków
     - gr. III "Żabki" - oddział 4 - latków
     - gr. IV "Zajączki" - oddział 4 - 5 - latków
     - gr. V "Sówki" - oddział 3 - 4 - latków (Filia w Rzeszotarach), 
    - gr. VI "Wiewióreczki" - oddział 5 - latków (Filia w Rzeszotarach), 
 
   
Wszystkie sale dydaktyczne urządzone są w funkcjonalny i estetyczny sposób, podzielone na kąciki zainteresowań, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne zachęcające dzieci do tworzenia, eksperymentowania i wypoczynku. Zarówno Przedszkole w Świątnikach jak i oddział w Rzeszotarach posiadają ogród przedszkolny wyposażony w nowoczesne, bezpieczne  urządzenia do zabaw i ćwiczeń na powietrzu.
 
 
 KADRA
Nasza kadra to zespół nauczycielek pełnych pasji, doświadczenia i zaangażowania, które dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
 
   Dyrektor: mgr Monika Ciernia
 
   Nauczyciele w Świątnikach Górnych:
   lic. Izabela Banach / w zastępstwie lic. Justyna Kotarba
   mgr Elżbieta Bielak
   mgr Alicja Kania
   mgr Małgorzata Kurowska / w zastępstwie mgr Margarita Mrugała
   mgr Małgorzata Malec 
   mgr Renata Moskal
   mgr Dorota Mól
 
   Pomoc nauczyciela:
   Dorota Gniadek
   Monika Grabowska
   Bogusława Tylek
 
  Nauczyciele w Rzeszotarach:
  mgr Klaudia Michalik
  mgr Renata Moskała
  mgr Monika Rycerska
 
  Pomoc nauczyciela:
   Anna Gawor
   Izabela Czeremcha
 
  WIZJA

NASZE PRZEDSZKOLE UCZY JAK POZNAWAĆ

PRZYRODY ŚWIAT I O NIĄ DBAĆ

 

MISJA

Celem działalności naszego przedszkola jest kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych. Uczymy sposobów dbania o najbliższe środowisko w codziennym życiu przedszkolaka. Dążymy do tego, aby dzieci potrafił w sposób twórczy  wykorzystywać surowce wtórne
i materiał przyrodniczy. Stwarzamy okazję do propagowania bezpiecznych zachowania jako wzorówdo naśladowania. 

 

Pracujemy  według  programów:

 • „Kocham przedszkole”  Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
 • „Rozwój - Wychowanie - Edukacja” Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, Nowa Era
 • „Nasze przedszkole” Wiesława Żaba-Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska, Wydawnictwo MAC Edukacja
 • „Program wychowania przedszkolnego PWN” Elżbieta Kordos

Realizujemy następujące innowacje pedagogiczne:

 • „Eko przedszkolak” – wszystkie grupy przedszkolne,
 • „Przedszkolaka muzyczny świat – wszystkie grupy przedszkolne,
 • „Kim będę, gdy dorosnę” – wszystkie grupy przedszkolne.

 

Zadania Planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

„Eko przedszkolak po Europie wędruje i wzorów ekologicznych poszukuje”

 

Naszym celem jest:

stwarzanie sytuacji mających na celu ukazanie dzieciom piękna wybranych krajów europejskich

poprzez wielorakie formy aktywności oraz rozwijanie zainteresowań

i możliwości aktywnego działania na rzecz ekologii naszego regionu.

 

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • aktywizowanie dzieci w procesie zdobywania wiedzy na temat wybranych krajów europejskich
 • udział dzieci w cyklicznych warsztatach i spotkaniach z podróżnikami
 • organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznaniei rozumienie sposobów dbania o ekologię na podstawie wzorców z Europy
 • obserwowanie zmian, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym w poszczególnych porach roku podczas spacerów
  i wycieczek oraz uświadamianie jak zmiany te wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie,
 • uczestnictwo w różnorodnych akcjach promujących ekologiczne nawyki
 • zwracanie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym w skutek postępu cywilizacyjnego,
 • zabawy badawcze i eksperymentalne w sali przedszkolnej


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-04