Kontakt
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych
Strona głowna  /  Rozkład Dnia
Rozkład Dnia
7.00 - Zajęcia i zabawy dowolnie podejmowane przez dzieci w sali. Gry stolikowe. Indywidualne kontakty z dziećmi, zajęciaw małych zespołach zajęcia wyrównawcze.
8.00 - Wspólne z dziećmi przygotowanie do zajęć.Ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne. Przygotowanie do śniadania . Pełnienie dyżurów dziecięcych.
8.30 - Śniadanie grupa starsza
9.00 Śniadanie grupa młodsza
          Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę w sali lub na powietrzu.Zabawy muzyczne, plastyczne, zajęcia spontaniczne podejmowane przez dzieci
10.30 Drugie śniadanie. Wycieczki, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe na powietrzu.
Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.
12.00 - Obiad grupa starsza
12.30 Obiad grupa młodsza
13.00 Relaksacja, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zabawy i gry rozwijające zainteresowania dzieci , wspomagające rozwój emocjonalny, społeczny. Zajęcia dodatkowe- język angielski, religia
14.15 - Podwieczorek grupa młodsza
14.30 Podwieczorek grupa starsza
15.00 - 17.00 Zabawy i gry organizowane przy muzyce, gry stolikowe, zabawy teatralne i dowolne wg zainteresowań

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-22