Kontakt
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
   
                                         "Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć,
                                                nauczyłem się w przedszkolu"
                                                                                                            Robert Fulghum
    
W przedszkolu prowadzone są zajęcia z religii, języka angielskiego oraz rytmika.
 
Nasze przedszkole zapewnia:
 • bezpieczne warunki pobytu oraz ciepłą, rodzinną atmosferę
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje umiejętności zawodowe
 • sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi
 • atrakcyjne zajęcia i zabawy dla dzieci mające na celu indywidualny rozwój dziecka: intelektualny, ruchowy, manualny
 • smaczne, zdrowe i domowe posiłki
 • koncerty muzyczne organizowane przez "Baśniową Kapelę", teatrzyki i przedstawienia dla dzieci
 • udział dzieci w atrakcyjnych wycieczkach i spacerach, stwarzających okazję do obserwowania przyrody
 • spotkania z cekawymi ludzmi: policjantem, strażakiem itp.
 • różnego rodzaju imprezy i zabawy na terenie placówki (np. mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Uroczyste powitanie wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka),
 • przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych m.in. Góra Grosza
 • współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi  na terenie naszej gminy.

 

Realizujemy następujące innowacje pedagogiczne:

 • „Eko przedszkolak” – wszystkie grupy przedszkolne
 •  „Przedszkolaka muzyczny świat” – wszystkie grupy przedszkolne
 • „Kim będę, gdy dorosnę” – wszystkie grupy przedszkolne

Innowacja „Eko przedszkolak” opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1. Realizacje programu własnego edukacyjno – wychowawczego „Przedszkolak o przyrodę umie dbać” , który pozwoli na poznanie, poszerzenie i wzbogacenie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej dzieci, zwrócą swoją uwagę na szkodliwa działalność człowieka i możliwości jego wpływu na stan naszej fauny i flory. 

2. Cykliczną realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych „Mały ekolog”, które dostarczą wielu wrażeń podczas zabaw eksperymentalno – badawczych i zachęcą do własnych poszukiwań podczas zabawa z rodzicami.

3. Realizacji zajęć twórczych „Coś z niczego”. Zajęcia pozwalające na zaprezentowanie innym, jakie „arcydzieła” mogą powstać z materiału przyrodniczego i surowców wtórnych. Wykonane prace zaprezentujemy na wystawie przedszkolnej i będziemy aktywnie brać udział w gminnych   i ogólnopolskich konkursach plastycznych.

4. Projekcie „Eko - zabawka” dla przedszkolaków przy współpracy z rodzicami.

 

Innowacja „Przedszkolaka muzyczny świat” opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1. Realizację zajęć muzyczno – rytmicznych we wszystkich grupach wiekowych.
2. Cykliczną realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych „Muzyka wokół nas” z zastosowaniem elementów metody
C. Orffa i B. Strauss.

 

Innowacja „W krainę liter wyruszamy” opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1. Cykliczną realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych „Literowe podróże”, które pozwolą na wielozmysłowe poznanie liter polskiego alfabetu w sposób aktywny i ciekawy dla dzieci z zastosowaniem różnorodnych aktywnych metod pracy.
2. Projekcie „Opowiadania przedszkolaków”, który zaprosi rodziców do włączenia się  w propagowaną działalność innowacyjną poprzez udział w konkursie „Moje opowiadanie” mającym na celu rozwijanie  i doskonalenie możliwości literackich dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Prowadzonej akcji „Nasz przyjaciel - książka”, której celem będzie propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców, poprze wymianę książek pomiędzy dziećmi w przedszkolu.

 

Innowacja „Kim będę, gdy dorosnę” to zbiór działań mających na celu zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy poprzez wstępne zapoznanie ich z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci. Działania te, obejmują swoim zasięgiem społeczność przedszkola, środowisko rodzinne dzieci, atakże środowisko lokalne. Podejmowane inicjatywy cechuje różnorodność oraz atrakcyjne formy i metody, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 

Opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1. Obserwacja wychowanków pod kątem zainteresowań, predyspozycji, uzdolnień; analiza wyników obserwacji pedagogicznych.
2. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, predyspozycje, uzdolnienia np. warsztatów tematycznych, cyklicznych zajęć dodatkowych, np. z zakresu plastyki, tańca, robotyki, teatralne, kulinarne, przyrodnicze.
3. Promowanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień wychowanków poprzez udział w konkursach wewnątrz przedszkolnych i zewnętrznych, przeglądach artystycznych, podczas występów i uroczystości.
4. Cykliczne spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów – zapraszanie do przedszkola na spotkania z dziećmi przedstawicieli rożnych zawodów, np. strażak, policjant, bibliotekarz, pielęgniarka, piekarz, murarz, krawiec, listonosz, fryzjer, itp. Zaangażowanie rodziców.
5. Organizowanie wyjść do pobliskich firm i zakładów pracy; obserwowanie pracy na różnych stanowiskach, rozmowy z pracownikami.


Ostatnia aktualizacja: 2019-10-30